Criteria header

Criteria voor de 2024 editie (11 & 12 september)

Klantcase 
(€ 1.595,-)

De klantcase moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 • Het is verplicht dat een eindklant de lezing verzorgt aan de hand van een succesvol project of case study – eventueel in een duo-presentatie met jou als leverancier. Met een eindklant wordt een partij bedoeld die exclusief afnemer is van data-oplossingen. Deze afnemer dient zelf geen toeleverancier of wederverkoper te zijn van deze data-oplossingen. In dat geval beschouwt de organisatie het als een mogelijke exposant van de Data Expo en wordt de lezing niet goedgekeurd. Elke ingediende lezing wordt namelijk vooraf beoordeeld op inhoud en de beoogde eindklant door de organisatie van de Data Expo. 
   
 • De presentatie dient informatief te zijn. Dat wilt zeggen dat het geen commerciële lezing mag zijn. Bij twijfel kan OGZ je verzoeken de presentatie op voorhand door te sturen. 
   
 • De presentatie duurt maximaal 30 minuten inclusief vragen. Voor meer informatie kan verwezen worden naar de stand.
   
 • De presentatie dient concreet te zijn: geef zoveel mogelijk cijfers om de case te ondersteunen.
   
 • Ben specifiek over de inhoud van de lezing zodat de bezoeker met de juiste verwachtingen kan deelnemen.
 • Het aanleverbestand dient uiterlijk 7 juni 2024 in ons bezit te zijn. Indien wij het bestand dan nog niet in ons bezit hebben, zijn wij helaas genoodzaakt jouw lezing te annuleren.
   
 • Na afloop van de beurs vindt er een evaluatie plaats van het lezingenprogramma. Hierbij kijken wij naar zowel de beoordeling als naar het aantal bezoekers in de zaal. Op basis hiervan wordt bepaald of jouw organisatie voor een volgende editie opnieuw in aanmerking komt voor het geven van een lezing.

Mocht het aanleverbestand niet aan een van bovenstaande criteria voldoen, hebben wij als organisatie het recht om jouw lezing te annuleren. 

 

Criteria voor de 2024 editie (11 & 12 september)

Ronde tafel sessie
(€ 1.495,-)

De ronde tafel moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 • Het moet een interactieve sessie zijn waar de gasten van de tafel actief betrokken worden in het gesprek.
   
 • De sessie dient informatief te zijn. Dat wilt zeggen dat het geen commerciële sessie mag zijn. 
   
 • De ronde tafel duurt maximaal 45 minuten.
   
 • Stel open vragen
   
 • Blijf niet te lang bij één persoon
   
 • Het aanleverbestand dient uiterlijk 7 juni 2024 in ons bezit te zijn. Indien wij het bestand dan nog niet in ons bezit hebben, zijn wij helaas genoodzaakt jouw sessie te annuleren.

Criteria voor de 2024 editie (11 & 12 september)

Exposanten presentatie
(€ 1.995,-)

De presentatie dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De exposanten presentatie dient informatief te zijn. Dat wil zeggen dat het geen commerciële lezing mag zijn. Bij twijfel kan OGZ je verzoeken de presentatie op voorhand door te sturen.
   
 • De presentatie duurt maximaal 30 minuten inclusief vragen. Voor meer informatie kan verwezen worden naar de stand.
   
 • De presentatie dient concreet te zijn: geef zoveel mogelijk cijfers om de case te ondersteunen.
   
 • Ben specifiek over de inhoud van de lezing zodat de bezoeker met de juiste verwachtingen kan deelnemen.
   
 • Het aanleverbestand dient uiterlijk 7 juni 2024 in ons bezit te zijn. Indien wij het bestand dan nog niet in ons bezit hebben, zijn wij helaas genoodzaakt jouw lezing te annuleren. 
   
 • Na afloop van de beurs vindt er een evaluatie plaats van het lezingenprogramma. Hierbij kijken wij naar zowel de beoordeling als naar het aantal bezoekers in de zaal. Op basis hiervan wordt bepaald of jouw organisatie voor een volgende editie opnieuw in aanmerking komt voor het geven van een lezing.

Mocht het aanleverbestand niet aan een van bovenstaande criteria voldoen, hebben wij als organisatie het recht om jouw lezing te annuleren.