AI Engineering & MLOps: het bouwen van betrouwbare AI-systemen

WOE 13:15 - 13:45

Dit is een presentatie van 2022

Als docent-onderzoeker bij Fontys ICT zie ik meer en meer studenten die als bijvoorbeeld afstudeeropdracht een stuk software moeten opleveren waarin AI moet worden toegepast. Ook hebben we een specialisatierichting ICT & AI opgezet waarin we studenten leren hoe ze machine learning toepassen in ICT-producten. Daarmee hebben we een hoop kennis verzameld over de best practices bij het ontwikkelen van machine learning applicaties. Daarnaast hebben we een aantal interessante cases om te laten zien wat de toegevoegde waarde van machine learning in applicaties kan zijn. Sinds februari 2019 heb ik die activiteiten voortgezet in een postdoc-onderzoek getiteld: "AI engineering: Ontwikkeling van lCT-producten die leren van data". In dit onderzoek verzamel ik best practices uit het onderwijs, de literatuur en het werkveld om te komen tot een "toolbox" voor software engineers die machine learning applicaties willen bouwen.

In deze lezing zal ik ingaan op waarom het ontwikkelen van machine learning applicaties anders is dan traditionele software. Welke methoden, technieken en tools heb je ervoor nodig? Welk proces moet je volgen? We bespreken een aantal concrete projecten om een goed beeld te geven van waar je tegenaan kunt lopen. Na afloop van deze lezing heb je een aantal praktische handvatten om in je eigen softwareontwikkelpraktijk toe te passen.

  • Thema
    Artificial Intelligence

    Bier dat is gebrouwen op basis van AI of AI inzetten voor het identificeren van dieren. Het zijn slechts twee voorbeelden van waartoe AI in staat is. Aan de basis van AI staat uiteraard een enorme hoeveelheid data. Met behulp van een goede IT-infrastructuur en algoritmes is daarmee tot kunstmatige intelligentie te komen die beslissingen neemt. Op e-commerce vlak zijn er ook veel voorbeelden, waarbij algoritmes in staat zijn om patronen te herkennen en op basis daarvan suggesties te doen of content aan te passen aan bezoekers. Daarmee zijn onder andere verkopen te stimuleren. Feilloos is AI nog niet, maar de ontwikkeling gaat zo hard dat bijblijven noodzakelijk is. Dat kan op de Big Data Expo uitstekend, bezoek een van de vele presentaties en laat u bijpraten!