Gemeente Den Haag & Data? : Kritische succesfactoren om data te laten werken voor verbetering van de dienstverlening

11:15 - 11:45

Dit is een presentatie van 2022

SLTN IT Group BV


Gemeenten krijgen in Nederland steeds meer taken toebedeeld die vakkundig, goed en naar tevredenheid van de inwoners dienen worden uitgevoerd. Dat vergt een secure beleidsplannig en uitvoering. Waar vroeger veelal op onderbuikgevoel kon worden gestuurd, vereist de complexiteit en diversiteit tegenwoordig meer en meer sturing op basis van feiten en dus data. Dat betekent bij het formuleren van beleidsdoelstellingen er ook nagedacht wordt over de wijze om de effectiviteit van het beleid tijdens de uitvoering te meten. Voor het verkrijgen van de juiste inzichten is data nodig die aan meerdere kwaliteitseisen dient te voldoen. En vervolgens dient die data eenvoudig, logisch en begrijpelijk voor management en uitvoerders te worden gepresenteerd. Eén van de mogelijkheden is om daarvoor dashboards met key performance indicatoren (KPI’s) in te zetten.
Maar daar stopt het niet, want al die ogen die naar die KPI’s kijken, willen graag begrijpen wat ze zien zodat men de juiste maatregelen kan nemen om die KPI’s te verbeteren.

Gemeente Den Haag heeft een aantal jaren geleden besloten meer informatie gestuurd te willen gaan werken om meer inzicht te hebben over alle processen en de informatie daaruit te gebruiken om beter te kunnen voorspellen en de dienstverlening aan de burgers te kunnen verbeteren.

  • Thema
    Business Intelligence

    Slimmer opereren op basis van data die voorhanden is. Business Intelligence maakt het leven van heel wat organisaties een stuk eenvoudiger en overzichtelijker en is gebaat bij een goede IT-infrastructuur achter de schermen (of in de cloud).Veelgehoord is dat data het nieuwe goud is, maar strikt genomen is dat natuurlijk de informatie die BI-tools in heldere overzichten tonen. Heldere inzichten op basis van visueel aantrekkelijke rapportages of grafieken helpt bedrijven om creatiever te werken. Het stelt de gebruikers in staat om eigenhandig een beeld te vormen van verkopen, levertijden, potentiële en actuele bottlenecks én hierop actie te ondernemen. De Big Data Expo laat zien wat er vandaag de dag mogelijk is.