Hoe kan data in een digital twin ons helpen naar een circulaire economie in 2030?

14:00 - 14:30

Dit is een presentatie van 2022

Inspecter B.V.

Er is veel data beschikbaar van boven tot onder de grond, van het publieke domein tot het private domein. Hoe kunnen we deze 2Ddata op een zodanige wijze combineren en vertalen binnen 3D visualisaties, dat dit sneller en eenvoudiger tot nieuwe inzichten en beleidskeuzes leidt. En als het tot nieuwe inzichten leidt, hoe krijgen we marktpartijen daarin mee om bijv. betere en goedkopere woningen te realiseren? Digital Twins is een 3D wereld om 2D data te combineren en te visualiseren. In deze virtuele werelden kunnen data van private partijen en het publieke domein samenkomen, waarbij info gedeeld wordt om te helpen op onze weg naar een circulaire economie in 2050 (of liever nog in 2030). Inspecter verkent in een Digital Twin de mogelijkheden om materiaaldata van gebouwen in kaart te brengen zoals de Embodied Carbon van een bestaand gebouw op materiaal en element niveau. Daarmee worden de bouw- en sloopopgaven van een regio met elkaar procesmatig verbonden. Door nauwe samenwerking met het publieke domein worden bestuurders in staat gesteld om op basis van data-analyse veel betere strategische doelen te stellen op weg naar een duurzame samenleving en met deze tool oa richting bewoners veel makkelijker een breder draagvlak te creëren.

Wil jij deze en meer inspirerende lezingen volgen? Meld je gratis aan voor de Big Data Expo op 14 & 15 september 2022 in Jaarbeurs Utrecht.