Hoe scripting kan bijdragen aan een betekenisvolle inzet van big data in het veiligheidsdomein

WOE 10:30 - 11:00

Dit is een presentatie van 2022

De script-theoretische benadering is afkomstig uit de cognitiewetenschappen en wordt sinds midden jaren 90 van de vorige eeuw toegepast in de criminologie in de vorm van ‘crime scripting’. Vandaag stellen we vast dat deze methodiek handvatten biedt om op een betekenisvolle manier gebruik te maken van big data. Niet alleen bieden de bouwstenen van deze benadering mogelijkheden om inzichten die verkregen worden op basis van big data analytics te contextualiseren, ook kunnen big data uit diverse databronnen op een eenduidige manier verrijkt worden, zodat big data ook kwaliteitsvolle data worden. Op deze wijze worden actiegerichte inzichten (oftewel intelligence) gegenereerd, op basis waarvan geïnformeerde keuzes gemaakt kunnen worden die de veiligheid (zowel safety als security) verhogen. In deze presentatie wordt ingegaan op hoe deze methodiek aangewend kan worden om big data op een betekenisvolle manier in te zetten in het veiligheidsdomein.

Wil jij deze en meer inspirerende lezingen volgen? Meld je gratis aan voor de Big Data Expo op 14 & 15 september 2022 in Jaarbeurs Utrecht.

  • Thema
    Analytics

    Het is niet nieuw als we zeggen dat ieder bedrijf beschikt over een enorme bulk aan informatie. Om waarde te kunnen creëren aan data dient het proces van ontdekken, interpreteren en communiceren van significante patronen doorlopen te worden. Het zijn de organisaties die erin slagen om gebruikers op diverse niveaus deze data te laten analyseren die hun kansen grijpen. Begrijpelijke analysetools zorgen voor begrip tussen de ene en de andere medewerker, ongeacht het niveau. Maar vermoedelijk nog belangrijker: de juiste analyse leidt tot slimme campagnes en bevlogen medewerkers, zaken die gericht zijn in te zetten voor het behouden van klanten.