John Schobben

Programmamanager

John Schobben
Over John Schobben

John Schobben heeft ervaring in diverse rollen in Informatie Voorziening (IV) met name de toepassing van data bij de overheid. Sinds 2015 is John werkzaam bij Rijkswaterstaat, op dit moment als Programma Manager voor het programma Centraal Toegangspunt Data (CTD). Binnen dit programma is John de eindverantwoordelijke voor de ontwikkeling, in beheer name en implementatie van het CTD

Presentatie(s) gegeven door John Schobben