Renate Westdijk

ICTU

Renate Westdijk
Over Renate Westdijk

Renate Westdijk is sinds 2008 actief als zelfstandig projectleider in publiek private samenwerkingen op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken. Renate draagt met passie bij aan de ontwikkeling en het verbeteren van het uitwisselen van matchinggegevens (werkzoekenden en vacatures), in de praktijk aangeduid met VUM, vanuit de overtuiging dat iedereen een bijdrage kan leveren aan onze maatschappij. Want naast de overtuiging dat mensen allemaal van toegevoegde waarde kunnen zijn, gelooft Renate ook dat je IT voor je kunt laten werken en je daarmee als professional meer tijd krijgt om te investeren in persoonlijk contact met de werkzoekende en werkgever. Renate is verantwoordelijk voor de pilots van het programma VUM. Na de pilots kunnen gemeenten en UWV in heel Nederland aansluiten op de uitwisselingsvoorziening van VUM. Om dat zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat eerst samen met verschillende pilotpartijen de techniek en de standaarden in verschillende koploopregio’s in Nederland worden beproefd. Welke voorbereidingen zijn bijvoorbeeld nodig om aan te sluiten? Waar lopen de pilotdeelnemers tegenaan? Welke impact heeft VUM op de bedrijfsvoering en processen? Zo zorgen we voor een uniforme taal met betere gegevensstandaarden, een goed werkende infrastructuur en een wettelijk kader dat past.  “In mijn eerdere opdrachten binnen het publieke domein was het ontbreken van een transparant bestand van werkzoekenden en vacatures van de samenwerkende partijen (gemeenten en UWV) vaak een bottleneck om resultaat te boeken, VUM kan deze bottleneck slechten. Ik kan niet wachten tot heel Nederland is aangesloten op VUM!” aldus Renate Westdijk.

Presentatie(s) gegeven door Renate Westdijk