Stef Creemers

Data Scientist

Stef Creemers
Over Stef Creemers

Stef werd tijdens zijn studie Reserve Officier bij de Nederlandse krijgsmacht. In die hoedanigheid is hij sindsdien parttime Data Scientist bij de Koninklijke Marechaussee. De overige dagen werkt hij als Data Scientist bij een scale-up. Wat hem het meest enthousiast maakt? Het oplossen van complexe problemen en de resultaten vervolgens op een begrijpelijke manier uitleggen.