Auteur: KPI Solutions

Het nut van datagedreven werken

Organisaties maken steeds meer de transitie naar een data driven organisatie, en werken dus datagedreven. Maar wat houdt datagedreven werken nu precies in? En misschien nog wel belangrijker; waarom zou je datagedreven werken?

Wat is datagedreven werken nu precies?

De juiste beslissingen nemen is voor organisaties key om (verder) te groeien. Maar hoe deze beslissingen genomen worden verschilt per organisatie. Binnen veel organisaties zien we dat deze beslissingen genomen op basis van onderbuikgevoel of op basis van ervaring. ‘Vorige keer deden we dit, dat had succes, dus doen we het nu ook zo’. Door beslissingen niet te baseren op feiten, lopen organisaties het risico om verkeerde beslissingen te nemen.

Datagedreven werken is het sturen op basis van feiten waarbij er consequent, bijvoorbeeld dagelijks of wekelijks, (ruwe) data geanalyseerd wordt. De feiten die in deze data zitten kunnen inzichtelijk gemaakt worden door alle data te verzamelen door middel van data analytics tools, zoals bijvoorbeeld Microsoft Power BI, en deze te visualiseren in heldere rapportages. Door op basis van deze inzichten conclusies te trekken en beslissingen te nemen, werkt jouw organisatie datagedreven.

Het streven bij het werken als datagedreven organisatie is om een organisatie te creëren waarbij iedereen, op basis van de beschikbare data, rationele beslissingen neemt in plaats van beslissingen op basis van het welbekende onderbuikgevoel, meningen of ervaringen. Organisaties worden dus geleidt door data.

Het doel van datagedreven werken

Een van de meest gestelde vragen omtrent datagedreven werken is zonder twijfel deze. ‘Waarom datagedreven werken?’. Een meer dan terechte vraag gezien datagedreven werken commitment van de hele organisatie vraagt. Het doel achter datagedreven werken is om, dagelijks dan wel niet wekelijks, méér inzicht en kennis te vergaren in de stand van zaken en resultaten binnen de afdeling(en), om op basis hiervan beslissingen te kunnen nemen. Of om juist tijdig bij te sturen. Door datagedreven te werken kun je namelijk sneller signaleren wanneer iets goed gaat, of wanneer er juist verbeteringen nodig zijn en waar dan precies de bottleneck zit. Doordat dit direct inzichtelijk is door middel van de data analyses kan er direct aan de juiste knoppen gedraaid worden om veranderingen door te voeren en de resultaten te verbeteren.

De voordelen van een datagedreven organisatie

Een datagedreven organisatie kent veel voordelen ten opzichten van een ‘traditionele’ organisatie. Er zit dan ook énorm veel potentie in datagedreven werken en datagedreven strategieën. Helaas zien we echter nog steeds dat data en analytics bij veel organisaties een bijrol spelen, of op hun to-do list staat om nog eens uit te zoeken.

Organisaties die wel al datagedreven werken hebben dan ook een flinke voorsprong op hun concurrentie welke dit niet doet. Doordat zij op ieder moment van de dag inzicht hebben in hun resultaten, kunnen zij direct aan de juiste knoppen draaien indien er resultaten tegenvallen of wanneer zij kansen zien.

Uit onderzoek van Harvard (2015) is gebleken dat datagedreven werken zorgt voor een hoge winstgevendheid, financieel een betere positie biedt en zorgt voor een algemene hogere klanttevredenheid. Organisaties die datagedreven werken gaan dan ook steeds slimmer én sneller werken. Processen kunnen beter aangestuurd worden, er worden patronen in de data zichtbaar en resultaten kunnen in sommige gevallen worden voorspelt. Naast dat het dus zorgt voor meer inzicht om op te acteren, biedt datagedreven werken ook de mogelijkheden om de beschikbare data te gebruiken voor het automatiseren en efficiënter inrichten van processen. Hierdoor houden medewerkers meer tijd over voor andere werkzaamheden, en zal de productiviteit stijgen.

Datagedreven werken biedt oneindig veel mogelijkheden voor organisaties in vrijwel iedere branche. Ben je benieuwd naar de voordelen binnen jouw organisatie? Bekijk onze website voor meer informatie: https://kpisolutions.nl/

Reactie toevoegen