Het opstellen van een autoverzekeringspremie, hoe werkt dit eigenlijk

14:45 - 15:15

This is a 2022 presentation

Triple A - Risk Finance

Heb je je wel eens afgevraagd hoe de verzekeraar tot je autopremie is gekomen? In deze presentatie nemen we je mee in een klantcase waarbij we een pricingmodel opzetten voor een autoverzekeraar. We zoomen in op de verschillende componenten van zo’n project waarbij je antwoordt zult krijgen op de volgende vragen: Welke data heeft een verzekeraar beschikbaar en welke data wordt gebruikt? Wat voor methodieken worden er traditioneel gebruikt in een pricingmodel? Uit welke onderdelen bestaat eigenlijk de klantpremie die je betaald? In hoeverre heeft marktwerking hier een rol in? Welke veranderingen zien wij in de markt en hoe vullen geavanceerdere machine learning technieken de traditionele werkwijze aan?

  • Theme
    Analytics

    Het is niet nieuw als we zeggen dat ieder bedrijf beschikt over een enorme bulk aan informatie. Om waarde te kunnen creëren aan data dient het proces van ontdekken, interpreteren en communiceren van significante patronen doorlopen te worden. Het zijn de organisaties die erin slagen om gebruikers op diverse niveaus deze data te laten analyseren die hun kansen grijpen. Begrijpelijke analysetools zorgen voor begrip tussen de ene en de andere medewerker, ongeacht het niveau. Maar vermoedelijk nog belangrijker: de juiste analyse leidt tot slimme campagnes en bevlogen medewerkers, zaken die gericht zijn in te zetten voor het behouden van klanten.